Villa Beagle

In het kielzog van de programmareeks over The Beagle, start de VPRO binnenkort met ‘Villa Beagle’: Darwinisme voor kinderen, mede gefinancierd door het ministerie van OCW. Al presteert Plasterk verder helemaal niets meer op dat departement, voor mij is hij nu al de beste minister van onderwijs sinds tijden. Een driewerf hoera voor zijn expliciete steun aan de evolutietheorie. Zal de subsidieverstrekking in het kabinetsberaad aan de orde geweest zijn? Zal Rouvoet er nog een zak geld voor mooie prentenboeken over het scheppingsverhaal uit hebben weten te halen, in het kader van het ‘voor wat, hoort wat’ principe? Want zo gaat dat natuurlijk in polderend Nederland: ‘jij ‘gelooft’ in de evolutietheorie en ik geloof in het scheppingsverhaal en wij respecteren elkaars mening’.

Op openbare scholen is het natuurlijk een stuk gemakkelijker. Vanzelfsprekend wordt Darwin daar gedoceerd. Toch? In de praktijk zie ik ook openbare scholen schipperen met geloofskwesties. Zo herinner ik me nog goed de discussie die ik ooit voerde met een vader wiens kinderen op de zelfde school zitten als mijn kinderen. Een openbare school, wel te verstaan. Het was kerst en er was natuurlijk een feest. Toen groep 3 ‘midden in de winternacht’ aanhief, brieste hij tegen mij: ‘nog één christelijk lied en ik hou het voor gezien op deze school’. Ik kon daar toen hartelijk om lachen en volstaan met de opmerking dat commerciële Amerikaanse kerstliedjes ook niet zaligmakend zijn.

Maar ik moet bekennen dat het niet altijd zo eenvoudig is. Ik maak zelf onderscheid tussen de uitingsvormen van de joods-christelijke-heidense-islamitische tradities (kerstliederen, paastakken, suikerfeesttraktatie e.d.) en de zaken van fundamentele aard. Ik maak me niet druk om een kleurplaat met een engel of een koekje op het suikerfeest. Maar over een fundamentele kwestie als de ontstaansgeschiedenis van het leven op aarde, kan niet gediscussieerd worden. Van openbare scholen mag je verwachten dat de wetenschappelijk onderbouwde theorieën van Darwin onderwezen worden. Dat er onder de noemer van maatschappijleer uitleg is over verschillende geloofsopvattingen, vind ik prima. Maar binnen dat maatschappelijke kader moet het vooral ook blijven.

Kinderen zijn overigens bij uitstek geschikt en gerechtvaardigd om buiten die kaders te denken. Een vriend van mijn zoon breit van evolutietheorie en creationisme een geweldige deken, die de hele ontstaansgeschiedenis van het universum kan bedekken. Of in zijn woorden: “Er was eens een grote knal in de ruimte. Daar was de aarde. Eerst waren er vissen, die waren er gewoon. Toen werden die vissen apen en God probeerde van die apen mensen te maken. En sommigen hadden geluk, zoals wij. En anderen hadden pech. Die zijn nu nog aap”. Het zou toch fijn zijn als zijn juffrouw of meester op maandag samen met de groep naar Villa Beagle op UitzendingGemist.nl zou kijken. Hij zit namelijk ook op een openbare basisschool.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Email this to someoneShare on Tumblr

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *