Getekend onderwijscontract

[013-a] Private School frnt cvr

Gisteren ontving ik het contract van de nieuwe school van mijn kinderen. Ik heb er met een combinatie van afkeer en waardering naar gekeken. Een 10 pagina’s tellend contract tussen ouders, leerlingen en school, met boeteclausules en handtekeningen, the real thing. In het kort komt het document op het volgende neer: de school garandeert kwalitatief lees verder