Getekend onderwijscontract

Gisteren ontving ik het contract van de nieuwe school van mijn kinderen. Ik heb er met een combinatie van afkeer en waardering naar gekeken. Een 10 pagina’s tellend contract tussen ouders, leerlingen en school, met boeteclausules en handtekeningen, the real thing. In het kort komt het document op het volgende neer: de school garandeert kwalitatief hoogwaardig onderwijs, de ouders garanderen betaling en overleg, de kinderen garanderen een sociale basishouding ten aanzien van andere kinderen en leerkrachten.

Het Nederlandse basisonderwijs heb ik tot nu toe onder de noemer ‘liefdewerk, oud papier’ geschaard. Meestal goed bedoelende, maar vaak overvraagde leerkrachten, die er het beste van proberen te maken in de klas. Drie keer per jaar mag je als ouder 10 minuten op gesprek komen, om te horen hoe het gaat. In groep 1 maakte ik nog de cruciale fout eerst wat sociale ditjes en datjes uit te wisselen: min 4 minuten, rest 6 voor de inhoud. Dom! In Parijs stel ik mij garant voor één keer per acht weken een uur overleg. En dat is de minimumvariant. In times of trouble moet ik vaker langskomen.

Times of trouble breken aan wanneer mijn kinderen anti-sociaal gedrag vertonen: pesten, ondermijning van gezag, onbenaderbaar zijn. Dan doorlopen ze 4 stadia: waarbij het eerste stadium een gesprek met de leerkracht is en het laatste stadium verwijdering van de school. Zonder restitutie van het schoolgeld wel te verstaan. Times of trouble van andere aard breken aan als ze niet mee kunnen in de klas: dan doorlopen ze 3 stadia: extra hulp thuis, extra hulp in de klas, extra hulp buiten de klas. Verwijdering van school is tot mijn opluchting niet als eindstadium geformuleerd.

De school committeert zich aan vastgestelde leerdoelen en aan een vast aantal lesuren, gegeven door 1 leerkracht. Deze man of vrouw draagt de zorg voor mijn kinderen van 9.00 uur tot 17.00 uur. In die tijd is de leerkracht verantwoordelijk voor de les, voor tussenschoolse opvang en, samen met collega’s, voor veilig transport van en naar naschoolse activiteiten zoals sport- en andere clubs. Verder zorgt de school voor tijdige probleemsignalering en handelingsplannen, waarbij ‘student wellbeing’ voorop staat. De klachtenregeling is als bijlage toegevoegd.

De school is een particuliere internationale school. Ouders (maar meestal bedrijven) betalen grote bedragen aan schoolgeld. Deze vorm van onderwijs is business, ik had me dus eigenlijk niet hoeven verbazen over een dergelijk zakelijk contract. De initiële lichte afkeer die ik bespeurde, heeft inmiddels plaatsgemaakt voor waardering. Waarom zouden alleen particuliere scholen dergelijke contracten afsluiten? Waarom zetten ook in Nederland scholen en ouders geen handtekening onder een contract? De verhoudingen zijn duidelijker en je weet wat je van elkaar kunt verwachten. Dat staat los van het onderscheid ‘particulier’ en ‘publiek’. Publieke scholen gebruiken de troefkaart ‘geld tekort’ al veel te vaak. Professionalisering hoeft niet altijd geld te kosten. Met visie en daadkracht kom je een heel eind.

De school waar mijn kinderen nu hun laatste dagen slijten, is niet verder gekomen dan het opstellen van een pestprotocol. Alle kinderen beloofden nooooooit meer te pesten en zetten plechtig hun handtekening. Vervolgens verdween het protocol in een diepe la om er noooooit meer uit te komen. Dat zal toch niet ook zo gaan met de papieren die ik zojuist ondertekend geretourneerd heb? Als ik merk dat het wel zo is, zal ik natuurlijk niet na laten de school te sue-en wegens contractbreuk. Dat dan weer wel.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Email this to someoneShare on Tumblr

Reacties

  1. zegt

    Dat klinkt goed. Ik vrees dat er bij de openbare school een aantal ouders zijn die de verplichting van een uur per acht weken niet na zullen komen.

  2. zegt

    Mijn dochter heeft 4 jaar op een dergelijke school gezeten, en ik weet zeker dat ze het anders nooit zover geschopt had (studeert nu filosofie en psychologie), ze krijgen er een super-werk- en team-houding van. Nix mis mee!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *