Een moeilijk gesprek met de Majesteit

“Majesteit, deze hele gang van zaken spijt mij meer dan u denkt. Ook ik was volkomen verrast door de zoveelste vreemde bokkensprong van de heer Wilders. Vanzelfsprekend was het niet mijn bedoeling u te schofferen. Ik kan natuurlijk niet voor de heer Wilders spreken, zijn normen en waardenpatroon is ietwat afwijkend van het mijne.”

“Misschien is dit wel het moment om te constateren dat de constitutionele monarchie haar draagvlak bij een groot deel van de partijen kwijt is. Binnen mijn eigen VVD is er een stevige republikeinse factie. De liberalen van collega Pechtold hebben bijna al hun staatsrechthervormingen overboord gegooid, maar de afschaffing van de constitutionele monarchie staat nog fier overeind. Over de socialisten en sociaal-democraten hoef ik u niets nieuws te vertellen. En dan de heer Wilders. Hij heeft vandaag laten zien wat u en ik al lang wisten: hij ziet geen enkele rol meer voor u noch uw erfgenamen.”

“Hoe kunnen we deze kwestie oplossen zonder uw aanzien verder te schaden? Ik stel voor dat u mij per direct tot formateur benoemt, want de heren Verhagen en Wilders wachten buiten op mij. We willen vaart maken.”

“Majesteit, met alle respect… het getuigt van weinig inzicht in uw eigen positie als u nu eerst nog de heer Tjeenk Willink naar voren schuift voor een pro forma consultatieronde. Het hele land weet al dat een dergelijke actie slechts een doekje voor Majesteits bloeden zal zijn. En als het volk dit zelf niet begrijpt, zal de heer Mingelen dat op fijne wijze aan ze uitleggen.”

“U houdt vast aan uw rechten? Dan zal ik uw besluit vanzelfsprekend verdedigen als zijnde een wijze en noodzakelijke tussenstap in een complex formatieproces. Mag ik echter zo vrij zijn Majesteit, om u wel te waarschuwen voor een volgende formatieperiode, die ongetwijfeld niet zo heel lang op zich zal laten wachten in de politieke constellatie waar ik nu op koers. Daarin zou zo maar de heer Wilders het voortouw kunnen krijgen.”

“Het is raadzaam om u ruim voor die tijd te verdiepen in de omgangsvormen die dan bon ton worden. Ik adviseer u het programma Oh Oh Cherso te bekijken en u zelf de vraag te stellen: is dit het volk dat ik wil dienen? De stap naar een ceremoniële monarchie is daarna aanzienlijk eenvoudiger.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Email this to someoneShare on Tumblr

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *